Početna strana   |  Kontakt   |  Lokacije
B. Braun Adria RSRB


 

Pravila zaštite privatnosti

Anonimno prikupljanje podataka
B.Braun Adria RSRB štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Prilikom posećivanja internet prezentacije kompanije B.Braun Adria RSRB imate svako pravo zadržati Vaše lične podatke za sebe. B.Braun Adria RSRB obavezuje se da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja internet prezentacije, te da privatne podatke neće distribuirati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. B.Braun Adria RSRB može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja internet prezentacije (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu) ili podatke unete u postupku registracije. U navedene svrhe koristimo program e-tracker. Informacije prikupljene pomoću spomenutog programa koriste se isključivo u statističke svrhe. Vi ostajete anonimni kao individualni korisnik. 

e-tracker
Korišćenjem tehnologije e-tracker GmbH programa (http://www.etracker.de/) podaci o našim internet korisnicima čuvaju se u anonimnom formularu unutar navedene prezentacije. U ove svrhe mogu se koristiti kolačići (cookies); međutim ovi kolačići sakupljaju i čuvaju podatke samo u obliku pseudonima. Podaci se ne koriste u svrhu lične identifikacije posetioca internet prezentacije. Pravo na navedno prikupljanje podataka može biti opozvano od strane korisnika za sva buduća posećivanja naše internet prezentacije.

AddThis
B.Braun Adria RSRB koristi AddThis kako bi omogućili posetiocima internet prezentacije lakše označavanje i širenje informacija na društvene mreže. Molimo posetite AddThis Privacy Policy kako biste saznali više o pravilima privatnosti . B. Braun Adria RSRB ne sakuplja ili prima bilo kakve lične informacije i podatke.

Prikupljanje, obrada i prenos podataka 
Lični podaci se prikupljaju samo onda kada sami podnesete svoje podatke, kao na primer putem kontakt obrasca na internet prezentaciji. Lični podaci se čuvaju na sigurnom mestu i nisu javno dostupni. Prema pravilu, B.Braun Adria RSRB podatke ne prosleđuje trećim licima, izuzev kako bi ispunio zakonske obaveze ili u slučaju kada se to izričito zahteva od strane nadležnih organa ili policije.
Poverenik za zaštitu podataka (Data Protection Officer)
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o korišćenju Vaših podataka, možete kontaktirati našeg poverenika za zaštitu podataka.

Nadležnost suda
Rad ove internet prezentacije regulisan je zakonima Republike Srbije. Za sve sporove koji proisteknu u vezi sa radom ove internet prezentacije, nadležan je isključivo sud u Beogradu u Republici Srbiji. B.Braun Adria RSRB zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.