B. Braun Srbija

Efikasna rešenja kroz konstruktivni dijalog

B. Braun je danas jedan od vodećih svetskih proizvođača medicinskih proizvoda i rešenja u sistemu zdravstvene zaštite. Svaka usluga,  koju B. Braun obezbeđuje još od 1839. godine, sadrži sveukupno znanje i veštine, razumevanje korisnikovih potreba i opsežnu stručnost..

Konstantnim širenjem portfolija efikasnih rešenja medicinske nege B. Braun daje održivi doprinos u smeru zaštite i poboljšanja zdravlja ljudi. Trenutno B. Braun obuhvata paletu od 5.000 različitih proizvoda, od kojih 95 % proizvodi kompanija. Ponudom dodatnih usluga i stručnih saveta, B. Braun razvija najbolja rešenja za pacijente u uskoj saradnji sa našim klijentima, dajući značajan doprinos medicinskom napretku.
 

B. Braun Adria RSRB

B. Braun Adria RSRB počela je sa radom 01.08.2011. godine. Kompanija trenutno ima 23 zaposlenih i posluje u sledećim segmentima: Hospital Care, Aesculap i Out Patient Market.

B. Braun odlikuje reputacija stručnosti i standardne smernice koje su izgrađene kroz više od 170 godina iskustva. Nudimo sveobuhvatan portfolio proizvoda namenjenih zdravstvenoj zaštiti, praćen kompletnom uslugom visokog kvaliteta.

Naš uspeh odražava našu inovativnu sposobnost da razvijamo nove proizvode, usluge i sisteme, često u saradnji sa bolnicama, univerzitetima i stručnim medicinskim osobljem.

 

 

Uprava kompanije

"Uspeh B. Braun organizacije ogleda se u našim zaposlenima, njihovom razumevanju osnovnih ciljeva kompanije i spremnošću da ih radom i zalaganjem dostignu."

Tomislav Džapo
Managing Director and CFO B. Braun Adria
B. Braun Adria d.o.o.
Hondlova 2/9
10000 Zagreb
Croatia
B. Braun Adria d.o.o.
Hondlova 2/9
10000 Zagreb
Croatia