Pravila zaštite privatnosti

Politika privatnosti i pristanak za korišćenje podataka

U ovoj detaljnoj politici privatnosti su data objašnjenja o podacima koje prikupljamo na našem veb-sajtu i o podacima koje obrađujemo i koristimo.

Zaštita podataka nam je važna i shvatamo je veoma ozbiljno. Oslanjamo se na pouzdanu saradnju sa vama i činimo sve što je u našoj mogućnosti kako biste bili potpuno zadovoljni – naravno, ovo važi i za rukovanje vašim podacima o ličnosti. Putem ovih odredbi o zaštiti podataka bismo želeli da vas obavestimo o načinu obrade vaših podataka o ličnosti. Zbog toga vas molimo da uzmete u obzir informacije u nastavku. Naše odredbe o zaštiti podataka dopunjuju Uslove korišćenja veb-sajtova kompanije B. Braun.

Usled razvoja našeg veb-sajta i implementacije novih zakonskih zahteva, nove tehnologije ili u cilju poboljšanja usluga koje vam pružamo, moguće su izmene ove politike privatnosti. Zbog toga vam preporučujemo da povremeno pročitate ovu politiku privatnosti.

Ovaj dokument možete odštampati pomoću funkcije koja se obično nalazi u programu za povezivanje na internet (= pregledač: uglavnom postoji „datoteka“ > „štampaj“). 

B. Braun Adria RSRB d.o.o.
GTC Green heart
Milutina Milankovica 11g
11 070 Novi Beograd
Srbija

 

Ova politika privatnosti se primenjuje na podatke o vama, uključujući podatke o ličnosti koje prikuplja kompanija B. Braun. Podaci o ličnosti su podaci ili grupa pojedinačnih podataka pomoću kojih se može utvrditi vaš identitet.

Obradu vaših podataka o ličnosti vršimo u skladu sa zakonima o zaštiti podataka Savezne Republike Nemačke i Opštoj uredbi o zaštiti podataka Evropske unije. Ni u kom slučaju nećemo proslediti vaše podatke o ličnosti trećim licima van grupe B. Braun u svrhe oglašavanja ili za potrebe marketinga bez vašeg pristanka.

S obzirom da smo međunarodna kompanija, sarađujemo sa eksternim pružaocima usluga. U zavisnosti od obima sadržaja podataka o ličnosti u okviru podataka čiju obradu vršimo, pripremljeni su odgovarajući ugovori i organizacione mere u skladu sa primenljivim zakonom kojim se omogućava bezbednost vaših podataka.

U našoj kompaniji usaglašenost sa zakonskim propisima i ovom polisom prate naši službenici za zaštitu podataka. Naši zaposleni su stručno osposobljeni da rukuju podacima o ličnosti i pismeno su se obavezali da će postupati u skladu sa propisima o zaštiti podataka.

Prema opštem pravilu, naš veb-sajt se može koristiti bez dostavljanja podataka o ličnosti. Dostavljanje podataka o ličnosti (ime, adresa ili adresa e-pošte, na primer) se uvek vrši na dobrovoljnoj bazi kada god je to moguće.

Želimo da van ukažemo na činjenicu da prenos podataka putem interneta (npr. u slučaju komunikacije putem e-pošte) može imati praznine u bezbednosti. Nastojimo da zaštitimo vaše podatke od neovlašćenog pristupa trećih lica primenom mera predostrožnosti kao što su pseudonimizacija, korišćenje najmanje moguće količine podataka, poštovanje rokova za brisanje i primena najnovije tehnologije. Uprkos ovim merama zaštite, ne možemo u potpunosti isključiti nezakonitu obradu od strane trećih lica. 

Kada posetite naš veb-sajt, naši mrežni serveri zabeleže i privremeno čuvaju svaki pristup u log datoteci. Sledeći podaci se unose i čuvaju do automatskog brisanja:

▪        anonimna IP adresa računara putem kojeg se pristup vrši;

▪        datum i vreme pristupa;

▪        naziv i URL pozvanih podataka;

▪        izveštaj o uspešnosti poziva;

▪        identifikacioni podaci korišćenog pregledača i operativnog sistema;

▪        veb-sajt, sa koja se vrši pristup;

▪        naziv vašeg internet provajdera;

Zakonita obrada ovih podataka se vrši kako bi veb-sajt mogao da se koristi (za uspostavljanje veze), za potrebe bezbednosti sistema, za tehničko upravljanje mrežnom infrastrukturom i optimizaciju ponude na internetu. Prihvatanjem uslova ove politike privatnosti, dajete svoj pristanak za prikupljanje ovih podataka. Možete odbiti obradu ovih podataka. Ovim putem vas obaveštavamo da ukoliko odbijete korišćenje podataka, naše usluge možete koristiti do određene granice.

Obrada ovih podataka o ličnosti se ne vrši u drugim slučajevima osim gore navedenih, osim ukoliko niste izričito dali svoj pristanak za dodatnu obradu.

U skladu sa načelom izbegavanja prikupljanja podataka i korišćenja najmanje moguće količine podataka Opšte uredbe o zaštiti podataka, na našem veb-sajtu prikupljamo samo podatke o ličnosti kada su isti potrebni za vašu željenu svrhu ili kada smo u obavezi da ih prikupimo zbog zakonskih propisa ili ugovora ili ako imamo legitiman interes i/ili ako nam dobrovoljno date svoj pristanak.

Kada unesete podatke o ličnosti ili poslovne podatke (npr. Adresa e-pošte, ime, adresa), otkrivanje vaših podataka se vrši isključivo na dobrovoljnoj bazi.

Obradu vaših kontakt i poslovnih podataka vršimo na osnovu zakonskih propisa u vezi sa postojećim ili budućim poslovnim odnosima. Osim toga, kada unosite podatke, putem izjave dajete svoj pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje upisanih podataka u svrhe koje ste vi naveli. Podatke koje nam dostavite obrađujemo i čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za predviđenu svrhu i brišemo ih kada se svrha ispuni ili posle isteka određenog perioda čuvanja. Prikupljanje, obrada ili korišćenje se ne vrši ni u koje druge svrhe. Pristanak za korišćenje podataka možete povući u svakom trenutku što će važiti za buduću upotrebu. Ovim putem vas obaveštavamo da ukoliko odbijete korišćenje podataka, naše usluge možete koristiti do određene granice.

U nastavku su dati mogući slučajevi u kojima možemo koristiti podatke:

Zbog zakonskih propisa:

▪                  sprovođenje naših Opštih uslova

▪                  upravljanje našim poslovanjem

▪                  zaštita od ili otkrivanje mogućih nezakonitih transakcija

Zbog ugovornih obaveza:

▪                  obrada plaćanja prilikom kupovine i drugih usluga

▪                  obrada dokumenata vaše prijave

Na osnovu vašeg pristanka:

▪                  ostvarivanje kontakta

▪                  slanje uzoraka, nagrada, proizvoda i informacija

▪                  prijava na takmičenja, programe ili ponude na vaš zahtev

▪                  isporuka drugih usluga koje smo vam ponudili

▪                  ukoliko zakon to dozvoljava, isporuka personalizovanih, netraženih ponuda i informacija o proizvodima i uslugama kompanije B. Braun

▪                  ankete na našim veb-sajtovima

▪                  razvoj i prikazivanje reklama u skladu sa vašim interesima

Zbog našeg legitimnog interesa:

▪                  utvrđivanje učinka našeg oglašavanja

▪                  razvoj novih proizvoda i usluga

▪                  analiza upotrebe naših proizvoda, usluga i veb-sajtova

▪                  znanje, kako ste saznali za naš veb-sajt

Podatke koje prikupljamo, koristimo kako bismo vam tražene proizvode i usluge učinili dostupnim, kako bismo vas obaveštavali o drugim proizvodima i uslugama koje nudi kompanija B. Braun i kako bismo upravljali našim veb-sajtovima i uslugama (npr. bilten) i kako bismo izvršili svoja prava i obaveze koje se odnose na obradu podataka, a koje su propisane zakonom.

Kako bismo vam stavili sveobuhvatnu ponudu na raspolaganje, vaši podaci se prenose i koriste u okviru B. Braun grupe (informacije o B. Braun grupi možete pronaći ovde.

Po pravilu, deca i ljudi uzrasta ispod 18 godina nam ne dostavljaju podatke o ličnosti bez pristanka svojih roditelja ili zakonskih staratelja. Od dece ne tražimo podatke o ličnosti i potvrđujemo da od dece ne prikupljamo podatke o ličnosti, ni u kom slučaju ih ne koristimo, niti otkrivamo trećim licima bez ovlašćenja.

Internet je svetska otvorena platforma. Zbog inherentnog načina rada interneta i mogućih sistemskih rizika, svaki prenos podataka vršite na sopstvenu odgovornost. Zbog vaše bezbednosti, usluge vam nudimo isključivo putem šifrovanog kanala prenosa. 

Naše internet stranice takođe koriste takozvane „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se skladište na vašem računaru i koje čuva vaš pregledač. Ne izazivaju oštećenja na vašem računaru i ne sadrže viruse. Njihova uloga je da našu ponudu učine jednostavnijom, efektivnijom i bezbednijom. Neki kolačići (tzv. „kolačići funkcionalnosti“, npr. za podešavanje jezika i procese poručivanja) su neophodni za rad osnovnih funkcija na veb-sajtu. Bez ovih kolačića, veb-sajt se ne može koristiti na predviđeni način.

Većina kolačića koje koristimo su tzv. „privremeni kolačići“. Isti se automatski brišu po završetku vaše posete. Ostali kolačići se čuvaju u vašem terminalu dok ih ne obrišete. Ovi kolačići nam omogućavaju da prepoznamo vaš pregledač prilikom sledeće posete.

Svoj pregledač možete podesiti tako da budete obavešteni o postavkama kolačića i da pojedinačno omogućite kolačiće, isključite kolačiće u određenim slučajevima ili generalno, kao i da aktivirate automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja pregledača. Ukoliko ne prihvatite korišćenje kolačića (moguća postavka u vašem pregledaču), ipak je moguće (ograničeno u određenim okolnostima) koristiti naš veb-sajt.

Više informacija o kolačićima možete pronaći u našoj Politici kolačića.

Preduzeli smo veliki broj mera predostrožnosti kako bismo omogućili bezbednost vaših podataka. Podaci koje nam dostavljate upisivanjem, npr. na HTML veb-sajtovima (obrasci za kontakt) se prenose u šifrovanoj formi (SSL - Secure Socket Layer) preko javne mreže podataka do kompanije B. Braun u kojoj se čuvaju i obrađuju.

Ovaj veb-sajt koristi SSL enkripciju zbog bezbednosti prenosa poverljivih sadržaja, kao što su npr. upiti koje nam šaljete kao rukovaocu veb-sajta. Šifrovanu konekciju možete prepoznati po tome što se red u kome se nalazi adresa veb-sajta menja iz „http://“ u „https://“ i po simbolu katanca u vašem pregledaču.

Ukoliko je SSL enkripcija aktivirana, podatke koje nam prenosite ne mogu pročitati treća lica.

Ako nam pošaljete upit pomoću obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca upita, uključujući kontakt podatke koje ste upisali, ćemo sačuvati u svrhe obrade upita i za slučaj dodatnih pitanja. Ove podatke nećemo prosleđivati bez vašeg pristanka.

Korišćenje servisa Salesforce Marketing Cloud

Koristimo funkcije remarketinga pomoću servisa Salesforce Marketing Cloud pružaoca usluga salesforce.com, Inc. The Landmark @ One Market Street, ulaz 300, San Francisko, CA 94105, SAD („Salesforce“). Ukoliko ste dali svoj pristanak kako biste dobijali naš bilten i ako posećujete naš veb-sajt preko biltena, koriste se veb tačkice (eng. web beacons). Na ovaj način možemo da pratimo učinak našeg biltena, npr. da li ste otvorili imejl ili koji deo biltena je bio naročito zanimljiv.

U ovu svrhu koristimo npr. metode praćenja „Praćenje preko otvaranja imejla“ i „Praćenje preko linka u imejlu“.

Praćenje preko otvaranja mejla: ovom metodom pratimo da li ste bilten otvorili preko 1x1 piksela u HTML šablonu koji je opisan u nastavku.

Praćenje preko linka u imejlu: na ovaj način pratimo da li ste kliknuli na link u imejlu (Click-Trough). Za ove potrebe Marketing Cloud konvertuje linkove u sledljive linkove.

Salesforce koristi tzv. „veb-tačkice“ u većini korišćenih imejlova. Veb-tačkice (poznate i pod nazivom „ClearGIFs“ ili „pikseli za praćenje“) su sličice (GIF datoteke veličine približno 1×1) koje se između ostalog, koriste na veb-sajtovima ili u HTML imejlovima. Veb-tačkice imaju slične funkcije kao kolačići, međutim korisnik ih ne može uočiti. Preko veb-tačkica se naročito mogu dobijati informacije bez obzira na to da li je imejl otvoren i da li sistem korisnika može da prima HTML imejlove. Preko veb-tačkica se ne prikupljaju podaci o ličnosti.

Ako ne želite da dobijate obaveštenja putem e-pošte sa veb-tačkicama, e-poštu možete dobijati u tekstualnoj formi (ne u HTML formatu) tako što ćete promeniti odgovarajuća podešavanja u okviru klijenta elektronske pošte i blokirati prijem imejlova u HTML formatu.

Pristanak za prenos podataka u okviru usluga za koje ste uputili zahtev

Odlučili ste da želite da dobijate obaveštenja o budućim ponudama i proizvodima (npr. bilteni, obrasci itd.) od B. Braun grupe. U okviru korišćenja ovog portala, podaci koje ste nam dostavili se mogu preneti u SAD, pružaocu usluga koji se obavezao ugovorom i koji je pažljivo odabran. Zaštita podataka u SAD se ne može upoređivati sa standardima u Nemačkoj ili Evropi, te se zbog toga ne može stalno garantovati odgovarajuća zaštita podataka. Kako bi vam i bez obzira na to garantovala bezbednost podataka u što većoj meri, naša kompanija preduzima potrebne mere zaštite. Prema tome, vaši podaci se prenose u SAD prema načelu ograničavanja svrhe i načelu najmanje moguće količine podataka, tako da se čuvaju samo zaista neophodni podaci koje nam dostavite.

Vaši podaci o ličnosti se ne prosleđuju trećim licima (van B. Braun grupe), osim ukoliko nam prethodno niste dali svoj pristanak za to. Ova odredba ne važi za prosleđivanje pružaocima usluga sa kojima sarađujemo, kao što su npr. kurirske službe ili špediteri ukoliko je prenos neophodan za obradu porudžbine ili isporuku robe.

Pružaoci logističkih usluga dobijaju podatke koji su neophodni za isporuku i koriste ih na sopstvenu odgovornost. U skladu sa tim, šaljemo samo one podatke koji su neophodni za isporuku.

Osim toga, drugi pružaoci usluga su uključeni u inciranje i obradu ugovora, kao što su npr. pružaoci IT usluga ili pružaoci hosting usluga za naš veb-sajt. Ove kompanije rade za kompaniju B. Braun u okviru tzv. obrade porudžbina i podatke o ličnosti mogu koristiti samo prema našim instrukcijama.

B. Braun je ove pružaoce usluga ugovorom obavezao na poštovanje Opšte uredbe o zaštiti podataka i isti prati rad ovih kompanija.

Ova odredba takođe ne važi za prenos podataka u svrhe obrade porudžbine ili isporuke robe ili usluga ili za prenos i korišćenje u svrhe vođenja evidencije i izmirivanje naknada u okviru B. Braun grupe. Za potrebe prosleđivanja, ovi podaci se mogu sačuvati (videti tačku 10) u klaud aplikaciji salesforce.com, Inc. The Landmark @ One Market Street, ulaz 300, San Francisko, CA 94105, SAD („Salesforce“). Osim toga, prosleđivanje trećim licima se ne vrši bez vašeg pristanka.

U svim ovim slučajevima, prenos se obavlja u skladu sa primenljivim lokalnim i evropskim odredbama o zaštiti podataka; obim podataka koji se prenose je u ovom slučaju ograničen na neophodni minimum.

Ukoliko se prijavite kako biste dobijali ponuđeni bilten i date nam svoj pristanak za dobijanje biltena, sačuvaćemo vaše ime i adresu e-pošte, kao i podatke koji nam omogućavaju da proverimo da li ste vlasnik adrese e-pošte koju ste nam dostavili. Vaša adresa će nam biti dodatno potrebna u slučaju slanja poštom. Obrada vaših podataka se vrši isključivo za potrebe traženog biltena i neće biti dodatno korišćeni u druge svrhe. Takođe, vaše podatke nećemo prosleđivati trećim licima. Naš sistem registracije putem imejla za registraciju sa linkom za potvrdu obezbeđuje da izabrani bilten bude tražen zapravo s vaše strane (tzv. „Double-Opt-In-Procedure“ – Procedura duple potvrde).

Pristanak koji ste dali za čuvanje podataka, adrese e-pošte, kao i za njihovo korišećenje za potrebe slanja biltena možete povući u svakom trenutku, npr. putem linka „odjavi se“ koji se nalazi u biltenu.

Ako naš bilten poručite preko obrasca za kontakt, vaš upit ćemo obraditi pomoću servisa Salesforce Marketing Cloud (videti tačku 10 za više informacija).

Adobe Analytics, servis za analizu veb-sajtova kompanije Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“) se koristi na ovom veb-sajtu. Adobe Analytics koristi kolačiće. Ako se podaci o korišćenju ovog veb-sajta koje generiše kolačić prenesu na Adobe server, podešavanja obezbeđuju da IP adresa bude anonimna pre određivanja geografske lokacije i da bude zamenjena generičkom IP adresom pre nego što se sačuva. Adobe koristi ove podatke u ime rukovaoca ovog veb-sajta u cilju procene korišćenja ovog veb-sajta od strane korisnika, izrade izveštaja o aktivnosti na veb-sajtu za potrebe rukovaoca veb-sajta i u cilju vršenja drugih usluga u vezi sa korišćenjem veb-sajta i interneta za potrebe rukovaoca veb-sajta. IP adresa koju prenosi vaš pregledač u vezi sa Adobe Analytics se ne kombinuje sa drugim podacima iz kompanije Adobe. Možete sprečiti kolačiće da sačuvaju podatke pomoću odgovarajućih podešavanja u softveru vašeg pregledača. Imajte u vidu da u tom slučaju možda nećete biti u mogućnosti da potpuno koristite sve funkcije ovog veb-sajta. Unos podataka koje generiše kolačić i reference vašeg korišćenja ovog veb-sajta (uključujući IP adresu) za kompaniju Adobe, kao i obradu ovih podataka od strane kompanije Adobe, možete dodatno sprečiti preuzimanjem i instaliranjem dostupnog plagina za pregledač koji možete naći ovde.

Sa kompanijom Adobe smo zaključili ugovor o obradi podataka po ugovoru i u potpunosti primenjujemo stroge propise organa za zaštitu podataka u Nemačkoj kada koristimo servis Adobe Analytics.

Kako bismo zaštitili obrasce na našoj veb stranici od neželjene pošte i zloupotrebe, koristimo uslugu „Friendly Captcha“ kompanije Friendly Captcha GmbH (Nemačka).

Korišćenjem ove usluge moguće je razlikovati da li je relevantni unos ljudskog porekla ili je uvredljiv sadržaj automatizovane mašinske obrade. Alat sprečava automatizovane i zlonamerne zahteve takozvanih „botova“. Kao deo ovog procesa, vaša IP adresa se snima korišćenjem Friendli Captche za slanje kriptografskog zadatka na vaš uređaj. Ovaj zadatak se rešava u pozadini i kada se reši, Friendli Captcha šalje potvrdu serveru da se radi o fizičkom licu.

U tom smislu, Friendli Captcha obrađuje i čuva sledeće podatke:

- IP adresa računara (anonimizovana putem jednosmernog heširanja).

- Informacije o korišćenom pretraživaču i operativnom sistemu

-Anonimizovan brojač po IP adresi za kontrolu kriptografskih zadataka

-Veb stranica sa koje je napravljen pristup (URL)

Za više informacija o ovoj obradi podataka posetite Friendli Captcha veb lokaciju: https://friendlicaptcha.com/legal/privaci-end-users/.

Na ovom veb-sajtu se putem tehnologije kompanije Pixelpark GmbH (https://www.publicispixelpark.de/) podaci prikupljaju u anonimnoj formi (marketinški kolačići) i šalju kompaniji Pixelpark GmbH. Ovi kolačići su postavljeni za dizajn u skladu sa potrebama, kao i za prilagođavanje ovog veb-sajta, vršenje statističke analize i za istovremenu upotrebu više medija. Pixelpark GmbH koristi tzv. „kolačiće“ u ovu svrhu. Tekstualne datoteke koje se čuvaju na računaru i koje omogućavaju analizu korišćenja ovog veb-sajta (videti „8. Kolačići“).

Podaci se ne koriste za utvrđivanje identiteta posetioca ovog veb-sajta.

Ove anonimne podatke mogu koristiti i rukovaoci veb-sajta i drugi oglašivači i saradnici kompanije Pixelpark GmbH u cilju otkrivanja interesovanja bez mogućnosti otkrivanja vašeg identiteta kao posetioca veb-sajta.

 

Na veb-sajtu kompanije B. Braun može postojati sadržaj trećih lica (tzv. „plaginovi“). Mogu biti u vidu video snimaka sa veb-sajta YouTube, RSS-novosti ili grafički sadržaj drugih veb-sajtova ili dugmad za povezivanje na društvene medije, kao što je npr. dugme za deljenje sadržaj na društvenoj mreži Facebook.

Ako se nalazite na veb-sajtu kompanije B. Braun, u koji je ugrađen sadržaj trećih lica, u određenim okolnostima uspostaviće se veza sa određenom društvenom mrežom. Sadržaj dugmadi za povezivanje se ovde može preneti u vaš pregledač i tako integrisati u veb-sajt. To znači da određeni provajder uvek dobija obaveštenje o tome da ste otvorili veb-sajt kompanije B. Braun. U ovom slučaju nije važno da li ste član društvene mreže i to što niste prijavljeni na takvu mrežu. Osim toga, bez obzira na to da li radite sa integrisanim sadržajem, društvena mreža automatski prikuplja podatke. Na ovaj način je moguć prenos sledećih podataka: IP adresa, podaci o pregledaču i operativnom sistemu, rezolucija ekrana, instalirani plaginovi u pregledaču (npr. Adobe Flash Player), poreklo posetioca (ako ste kliknuli na link) i URL sadašnjeg veb-sajta.

Ako ste prijavljeni na jednu od društvenih mreža tokom korišćenja veb-sajta kompanije B. Braun, u određenim okolnostima će se podatak o otvaranju veb-sajta povezati sa vašim podacima kao člana društvene mreže i sačuvati. Ako ste član društvene mreže i ne želite da se vrši prenos ovih podataka, morate se odjaviti sa društvene mreže pre posećivanja veb-sajta kompanije B. Braun.

B. Braun nema uticaja na obim podataka koje prikupljaju društvene mreže. Pročitajte politiku privatnosti društvene mreže kako biste više saznali o vrsti, obimu i svrhama prikupljanja podataka, dodatnoj obradi podataka, kao i o vašim pravima iz ove oblasti i mogućnostima podešavanja radi zaštite svoje privatnosti.

Imate i mogućnost blokiranja plaginova društvenih medija putem proširenja (eng. add-ons) u vašem pregledaču kako biste na taj način sprečili prenos podataka.

Plaginovi društvene mreže Facebook su integrisani u naše veb-sajtove, provajdera Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, SAD. Facebook plaginove možete prepoznati po logotipu kompanije Facebook na našem veb-sajtu. Pregled Facebook plaginova možete naći na: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ukoliko posećujete naše veb-sajtove, uspostavlja se direktna veza između vašeg pregledača i Facebook servera preko plagina. Na ovaj način Facebook dobija informaciju da ste posetili naš veb-sajt preko vaše IP adrese. Facebook tako može vašem korisničkom nalogu pripisati posetu našem veb-sajtu. Napominjemo da mi kao provajderi veb-sajtova ne dobijamo nikakve informacije o sadržaju prenešenih podataka, niti o njihovom korišćenju od strane kompanije Facebook. Više informacija o ovome možete pronaći u politici privatnosti kompanije Facebook na: http://de-de.facebook.com/policy.php .

Ukoliko želite da onemogućite Facebook da posetu našem veb-sajtu poveže sa vašim korisničkim nalogom na društvenoj mreži Facebook, odjavite se sa vašeg korisničkog naloga na mreži Facebook.

Funkcije servisa Twitter su integrisane u naše veb-sajtove. Ove funkcije nudi Twitter Inc., 1355 Market Street, ulaz 900, San Francisko, CA 94103, SAD. Korišćenjem servisa Twitter i funkcije „Re-Tweet“, veb-sajtovi koje ste posetili se povezuju za vašim nalogom na servisu Twitter i objavljuju drugim korisnicima. Na ovaj način se takođe prenose servisu Twitter. Napominjemo da mi kao provajderi veb-sajtova ne dobijamo nikakve informacije o sadržaju prenešenih podataka, niti o njihovom korišćenju od strane kompanije Twitter. Više informacija o ovome možete pronaći u politici privatnosti kompanije Twitter na: http://twitter.com/privacy.

Postavke za zaštitu podataka možete promeniti na servisu Twitter, u podešavanjima naloga na: http://twitter.com/account/settings.

Naš veb-sajt koristi funkcije mreže LinkedIn. Provajder je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD. Veza sa serverima mreže LinkedIn se uspostavlja sa svakim otvaranjem jednog od naših veb-sajtova, koji sadrže funkcije mreže LinkedIn. LinkedIn dobija obaveštenje da ste postitili naše veb-sajtove putem vaše IP adrese. Ako kliknete na dugme „preporuči“ mreže LinkedIn i ako ste prijvljeni na vaš nalog na mreži LinkedIn, LinkedIn može povezati vašu posetu našem veb-sajtu sa vama i vašim korisničkim nalogom. Napominjemo da mi kao provajderi veb-sajtova ne dobijamo nikakve informacije o sadržaju prenešenih podataka, niti o njihovom korišćenju od strane kompanije LinkedIn.

Više informacija o ovome možete pronaći u politici privatnosti kompanije LinkedIn na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Naš veb-sajt koristi funkcije mreže XING. Provajder je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemačka. Veza sa serverima mreže XING se uspostavlja sa svakim otvaranjem jednog od naših veb-sajtova, koji sadrže funkcije mreže XING. Prema našim saznanjima, ovim putem se neće sačuvati podaci o ličnosti. Konkretno, ne čuvaju se IP adrese, niti se vrši procena ponašanja korisnika.

Više informacija o zaštiti podataka i dugmetu za deljenje na mreži XING možete pronaći u politici privatnosti kompanije XING na: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Naš veb-sajt koristi plaginove veb-sajta YouTube kojim upravlja Google. Rukovalac veb-sajtova je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. Ukoliko posetite jedan od naših veb-sajtova koji sadrže plagin veb-sajta YouTube, uspostaviće se veza sa YouTube serverima. Na ovaj način Youtube server će dobiti obaveštenje o veb-sajtovima koje ste posetili.

Ako ste prijavljeni na vaš nalog na veb-sajtu YouTube, to znači da ste veb-sajtu YouTube omogućili da direktno poveže vaše ponašanje prilikom pretraživanja interneta sa vašim ličnim profilom. Ovo možete sprečiti tako što ćete se odjaviti sa vašeg naloga na veb-sajtu YouTube.

Više informacija o rukovanju korisničkim podacima u politici privatnosti kompanije YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ako koristite naš ekstranet, morate uneti određene podatke o ličnosti koje ćemo sačuvati i obraditi kako bismo ponudu programa naših usluga na osnovu toga uskladili sa vašim potrebama. Svoje podatke možete urediti u svakom trenutku klikom na „Moj profil“. Ako želite da obrišete svoj profil obavestite nas o tome putem naše adrese mybbraun@bbraun.com s obzirom da će se pristup ekstranetu u potpunosti onemogućiti brisanjem vaših podataka.

22.1 Komunikacija sa stručnjacima

Putem ekstraneta možete razmenjivati informacije i povezati se sa zaposlenima kompanije B. Braun. Nove informacije u okviru vaše poslovne mreže sa zaposlenima kompanije B. Braun ćete dobijati putem e-pošte na adresu koju dostavite.

22.2 Log datoteke

Napominjemo da se osim podataka koje ste upisali, takođe čuva i IP adresa preko koje posećujete naš ekstranet i ista se, ako je to primenljivo, koristi za potrebe potraživanja i obezbeđivanja dokaza. Podaci o IP adresi se neće koristiti u dodatne svrhe, već će se čuvanje iste vršiti isključivo u okviru preventivnih mera. I dalje će postojati garancija da otkrivanje identiteta određenog korisnika ekstraneta nije moguće.

22.3 Pristup informacijama i obaveštenja putem e-pošte

Posle uspešne identifikacije i registracije ćete dobiti pristup raznim informacijama, dokumentima i aplikacijama na portalu Moj B. Braun.

Besplatne imejl poruke će vam biti ponuđene na portalu Moj B. Braun. U ovu svrhu morate navesti adresu e-pošte koju samo vi koristite ili adresu e-pošte koja je vama lično dodeljena samo za primanje ovih imejlova. Dostavljanje drugih adresa e-pošte, naročito onih koje pripadaju trećim licima, nije dozvoljeno. Upisivanjem ove adrese e-pošte izjavljujete da dajete svoj pristanak za obradu ovih podataka.

Na raspolaganju ćete imati i odgovarajuću mogućnost deaktivacije kako biste mogli da otkažete usluge putem e-pošte. U slučaju tehničkih ili drugih problema, korisnicima je dostupna tehnička podrška za deaktivaciju na adresi mybbraun@bbraun.com.

22.4 Brisanje vaših podataka

Vaše podatke ćemo čuvati onoliko koliko je to potrebno ili moguće prema zakonskim propisima ili u okviru zajedničkog poslovanja. Svi podaci o vašoj ličnosti se naknadno brišu, pod uslovom da to brisanje nije u suprotnosti sa zakonskim trajanjem čuvanja.

Uvek imate obezbeđen pristup (čl. 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka) vašim podacima o ličnosti, njihovom poreklu i primaocima i svrhama obrade podataka, bez ikakve naknade, kao i pravo na ispravku (čl. 16 Opšte uredbe o zaštiti podataka), brisanje (čl. 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka) ili ograničavanje obrade tih podataka (čl. 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka). Osim toga, imate pravo da primite podatke o ličnosti koji se odnose na vas, a koje ste dostavili odgovornom licu, u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu (pravo na prenosivost podataka, čl. 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Takođe, imate pravo da u svakom trenutku povučete pristanak (pravo na prigovor, čl. 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka) koji ste dali za obradu i korišćenje vaših podataka, koji nisu neophodni prema zakonskoj uredbi koja ima prioritet ili direktno za obradu postojećeg ugovornog odnosa. Ako imate pitanja o gore navedenom ili  dodatna pitanja o podacima o ličnosti, možete nas kontaktirati putem adrese e-pošte iz odeljka sa podacima kompanije. Na vaš zahtev ćemo vas pismeno obavestiti ukoliko smo i koje smo podatke o ličnosti koji se odnose na vas sačuvali, a u skladu sa primenljivim zakonom.

Ovu politiku privatnosti možete preuzeti i štampati sa bilo kog veb-sajta kompanije B. Braun pomoću linka „Zaštita podataka“.

 

Ako imate pitanja o obradi podataka o ličnosti koji se odnose na vas, možete direktno kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka i njegov tim, koji vam stoje na raspolaganju i za zahteve za obaveštenja, prijave i žalbe:

Osoba zadužena za brigu o ličnim podacima: 

Miodrag Maksimović-Data Protection  coordinator

GTC Green heart
Milutina Milankovica 11g
11 070 Novi Beograd
Phone: +381 11 40 60 624
email:miodrag.maksimovic@bbraun.com

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka, naši klijenti imaju pravo da budu obavešteni o njihovim podacima koji su sačuvani, a bez ikakve naknade. Na vaš zahtev ćemo vas pismeno obavestiti ukoliko smo i koje smo podatke o ličnosti koji se odnose na vas sačuvali, a u skladu sa primenljivim zakonom. Više informacija možete pronaći ovde. 

U slučaju pritužbe možete kontaktirati  imenovani nadzorni organ: 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000

Tel: +38111 3408 900 

Faks: +38111 3343 379

Email:office@poverenik.rs

Status februar 2018.