Sistemska rešenja za VASKULARNU DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU

Prevencija, dijagnostika i terapija: Inovacije koje spašavaju živote pacijenata širom sveta

Starenje populacije postavlja veliki izazov sektoru zdravstvene nege. Statistike Ujedinjenih Nacija pokazuju da će se broj ljudi koji su stariji od 60 godina udvostručiti do 2050. god širom sveta [1]. Istovremeno, vaskularne bolesti, kao što su akutni i hronični poremećaji cirkulacije, se naročito povećavaju.
Ova činjenica nas motiviše na dalji razvoj i unapređenje lečenja u području interventne vaskularne dijagnostike i terapije. Intenzivna razmena i konstruktivni dijalog koji vodimo sa našim partnerima u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama stvaraju nove mogućnosti, na primer Coroflex® ISAR NEO stent sistem obložen lekom sa inovativnim matriks slojem bez polimera. Mi smo posvećeni obezbeđivanju bezbednih, efikasnih, inovativnih i indikacijskih sistemskih rešenja za prevenciju, dijagnostiku i terapiju vaskularnih bolesti po niskoj ceni.

Interventional Vascular Diagnostics & Therapy

Informacije o proizvodu

Description Document Link
Optilene Non-absorbable sutures
pdf (5.5 MB)