Strast za KARDIO-TORAKALNOM HIRURGIJOM

Stvar srca: minimalno invazivne procedure za kardio-torakalnu hirurgiju

Suočeni sa perspektivom kardio-torakalne hirurgije, mnogi pacijenti izražavaju zabrinutost oko sternotomije - longitudinalne incizije sternuma i postoperativnog bola koji se javi kao posledica ove procedure.
Međutim, potpuno otvaranje grudnog koša nije uvek neophodno. Danas su moguće i minimalno invazivne procedure kod operacija srčanih zalizaka, koronarnoj bypass hirurgiji i endoskopskoj torakalnoj hirurgiji.
Mi podržavamo minimalno invazivne procedure u kardio-torakalnoj hirurgiji sa inovativnim medicinsko-tehnološkim rešenjima za pregledan pristup području zahvata, visok kvalitet i visoku preciznost mikro instrumenata i naprednu tehnologiju za 3D vizualizaciju.

Cardio-Thoracic Surgery