ZA LJUDE SA VEŠTAČKIM ZGLOBOVIMA

Mi implantiramo kvalitet života

Zamena kolena i kuka su dve najuobičajenije i najuspešnije hirurške procedure koje se danas sprovode. Davanjem novog zgloba pacijentu, arteroplastika nudi pacijentima dobar, dugotrajni rezultat. Inovativnim i efektivnim rešenjima implantata, možemo da odgovorimo kako na visoka očekivanja sadašnjih i budućih pacijenata, tako i na ekonomske izazove u sektoru zdravstvene nege.
Mi razumemo da kvalitet lečenja ide ruku pod ruku sa zadovljstvom pacijenta i ovo je naročito slučaj kod zamene zgloba. Naša rešenja za implantate i ortopedske instrumente, zajedno sa pratećom ponudom proizvoda i usluga, podržavaju različite korake za vreme pacijentovog lečenja, povećavajući sigurnost i efikasnost ovih procedura u svakodnevnoj praksi.

Orthopaedic Joint Replacement