BEZBEDNA UROLOŠKA REŠENJA U TERAPIJI INKONTINENCIJE

Bezbedna rešenja za pacijente sa hroničnim i akutnim urinarnim oboljenjima

Pacijenti sa hroničnim oboljenjima koja su posledica lezija kičmene moždine, neuroloških bolesti, kongenitalnih malformacija ili starosti, traže proizvode koji poboljšavaju njihov kvalitet života na svakodnevnom nivou, pomažući im da nastave sa aktivnim životom u školi, na poslu i u sportu...Ovde primenu nalaze Actreen® intermitentni kateteri za samokateterizaciju, obezbeđujući ogromnu korist za pacijente na kućnoj nezi.
Za akutna oboljenja koja se leče u bolničkim ustanovama, medicinski stručnjaci traže pouzdane partnere koji nude bezbedne proizvode, kao što su Ureofix® i Cystofix®, vodeće proizvode za merenje diureze i suprapubičnu kateterizaciju u jedinicama intenzivne nege i urgentnim centrima.
Za akutnu i hroničnu negu, B. Braun obezbeđuje kompletno rešenje sa bezbednim proizvodima u skladu sa protokolom i materijalima prema glavnim smernicama kontrolisanja mokrenja za zdravstvenu negu i samopouzdanje pacijenta.