Klasična hirurgija Preciznost i kontinuitet

Pouzdani partner za sve hirurške procese

Preciznost i kontinuitet su vitalni elementi uspeha svake hirurške procedure. Zahtevi postavljeni hirurškom timu, instrumentima koji se koriste i procesima pre, za vreme i nakon operacije su iz tog razloga vrlo visoki.
Kao pouzdan i priznati partner za sve hirurške procese, B. Braun i Aesculap ujedinjuju široku paletu različitih proizvoda i usluga u inteligentno, ekonomično rešenje za hirurške timove i bolnice. Visok kvalitet hirurških instrumenata i implantatainovativne proizvode za zatvaranje rana, kao i procesna rešenja za anesteziju i postoperativnu terapiju bola, snabdevanje sterilnim sredstvima u okviru bolnice, kontrolu multirezistentnih organizama i infekcija - sve ovo i više od toga nudimo kao sistemski partner za hirurgiju.

General Open Surgery