Imprint

Podaci o tvrtci:

B. Braun Adria RSRB d.o.o.
Milutina Milankovica 11g
GTC Green heart
11 070 Novi Beograd
Srbija

REPUBLIKA SRBIJA
AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
Maticni broj - 20722967
Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge B.Braun Adria RSRB d.o.o. Beograd


Naziv delatnosti - trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
PIB (poreski identifikacioni broj) - 107006237

Članovi uprave:
Ivan Džepina i Tomislav Džapo

Osnovni kapital - 464.500,00 EUR
Unicredit banka
170-0030012009000-22

Uređuje:

B. Braun Adria d.o.o.
Hondlova 2/9
10 000 Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 (1) 7789 444
Fax +385 (1) 7789 400
Email: bbraun.adria@bbraun.com