Optimalni tretman hroničnih rana

Obrada rana sa odgovarajućim oblogama za svaku fazu lečenja rane

Kada se proces lečenja rane prekine zarazom, od male povrede može se razviti hronična rana. Uspešnost lečenja rana zavisi od higijenskog stanja rane, pripreme rane, izbora obloge, iskustva medicinskog osoblja i stanja pacijenta.
Rešenja koja nudi B. Braun predstavljaju koncept nege hroničnih rana, koji obezbeđuje brzo formiranje zdrave granulacije tkiva, što kao posledicu ima potpuno zatvaranje rane: Prontosan® rastvori za ispiranje rane i gelovi se koriste za pravilnu pripremu rane dok se Askina® koristi pri izboru odgovarajuće obloge za svaku fazu lečenja rane. Nakon naših preporuka obrade rane naći ćete više informacija u vezi optimalnih tretmana za Vaše pacijente i određene tipove rana