Infuziona terapija

Područje infuzione terapije podrazumeva lečenje pacijenta intravenozno apliciranim infuzionim rastvorom kako bi se pacijentu omogućio oporavak ili poboljšanje njegove bolesti. U zavisnosti od bolesti koja je u pitanju, rastvor sadrži adekvatne aktivne farmaceutske sastojke.
Ovo definiše tip konačne terapije: na primer, terapija infuzionim rastvorima ima za cilj da obezbedi veće količine vode i odgovarajućih elektrolita za  terapiju gubitka volumena krvi usled obilnih krvarenja, dehidratacije ili šoka. Drugi primer bi mogao biti antiinfektivna terapija koja podrazumeva lečenje pacijenata koji imaju bakterijske ili gljivične infekcije infuzijom rastvora koji sadrže antibiotike i antimikotike.