Klinička ishrana


Klinička ishrana je od centralne važnosti za našu sposobnost da se izborimo sa bolestima uopšte, infekcijama i naročito operacijama i povredama. Cilj kliničke ishrane je da se održi ili poboljša nutritivni status izbegavanjem i lečenjem neuhranjenosti, održavanjem telesne mase i adekvatnim funkcionisanjem rezervi proteina plazme, kao i da spreči nedostatak makro- i mikro nutrijenata.
Klinička ishrana se može obezbediti ili oralno (oralni nutritivni suplementi) ili preko cevi za hranjenje (enteralna ishrana) ili kada se digestivni trakt ne može koristiti, preko intravenskog katetera (parenteralna ishrana).
Konačni tip kliničke ishrane u velikoj meri zavisi od stanja pacijenta, bolesti i potreba. Npr. hirurški pacijenti na intenzivnoj nezi imaju obično drugačije potrebe od pacijenata koji su na onkološkom lečenju ili pak na hroničnoj dijalizi gde je potrebna drugačija nutritivna podrška.