Pravila korišćenja

Osnovne informacije

Ova internet prezentacija namenjena je pružanju opštih informacija o kompaniji B. Braun, kao i o našim proizvodima i uslugama. B. Braun Adria RSRB posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja internet prezentacije. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje internet prezentacije, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Korišćenjem bilo kog dela ove internet prezentacije, automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja.
Ova prezentacija nije namenjena pružanju specijalističkih saveta i uputstava koji se tiču B. Braunovih proizvoda i usluga. Za detaljne informacije i/ili pitanja o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da kontaktirate direktno B. Braun Adria RSRB. Prvim korišćenjem internet prezentacije smatraćemo da ste se u potpunosti upoznali s ovim Pravilima, da su vam jasna i da ih prihvatate. Ako niste saglasni s njima, molimo da ne pristupate internet prezentaciji i ne koristite njene sadržaje.
B. Braun Adria RSRB trudiće se i ulagati potrebne napore kako bi podaci i informacije objavljeni na našoj internet prezentaciji bili potpuni, ispravni, tačni i ažurni. Ipak, B. Braun Adria RSRB ne može se smatrati odgovornim za bilo koju grešku, netačnost, gubitak ili štetu koja može nastati korišćenjem dostupnih informacija. Upotreba naše internet prezentacije i svih povezanih (link) stranica, zajedno sa sadržajem koje pružaju, na ličnu je odgovornost korisnika.
B. Braun Adria RSRB zadržava sva prava da može menjati informacije na ovoj internet prezentaciji u bilo koje doba, prema sopstvenim potrebama, bez prethodnog obaveštenja.

Linkovi ka internet prezentacijama trećih lica

Ova internet prezentacija sadrži linkove prema prezentacijama trećih lica. Ovi linkovi postavljeni su na internet prezentaciju isključivo u cilju informisanja korisnika. B. Braun Adria RSRB ne može snositi odgovornost za pouzdanost, tačnost ili kvalitet sadržaja na takvim internet prezentacijama i shodno tome, odriče se bilo kakve odgovornosti.

Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne i ostale materijale nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskim i srodnim pravima. Sva imena proizvoda, napisana velikim slovima ili označena na bilo koji način, su zaštitni znaci i zaštićene marke B. Braun koncerna. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora.
 

Uslovi korišćenja portale „My B. Braun“ (Extranet)

Sledeći uslovi korišćenja primenljivi na korisnike veb-sajta koji su ulogovani na sajt.

Sledeći uslovi korišćenja su primenljivi na korišćenje portala kompanije B. Braun za kupce (u daljem tekstu: „My B.Braun“) kompanije B.Braun Melsungen AG (u daljem tekstu: „B.Braun“):

Prihvatanjem Uslova korišćenja tokom inicijalnog logovanja na portal „My B.Braun“, zaključujete sporazum o korišćenju sa kompanijom B.Braun i prihvatate sledeće Uslove korišćenja primenljive na portal „My B. Braun“. Uslovi korisnika koji su sukobljeni sa Opštim uslovima korišćenja neće biti primenljivi.

Relevantni sadašnji ovlašćeni predstavnici kompanije B.Braun i njihove kontakt adrese mogu se naći na impresumu portala „My B. Braun“.

B. Braun grupa (B. Braun grupa obuhvata sve kompanije koje su međusobno direktno ili indirektno povezane posedovanjem većinskog broja akcija ili glasačkih prava, u daljem tekstu: „B.Braun grupa“) pruža informacije, aplikacije i dokumenta u vidu servisa za vas kao korisnika portala My B.Braun kao i mogućnost direktnog kontaktiranja zaposlenih u kompaniji B. Braun.

Osnovne odlike portala My B. Braun

 1.  „My B. Braun“ vrši pružanje informacija i izdavanje dokumenata koja se tiču proizvoda, u oblasti terapija kao i opšte usluge B. Braun grupe.
 2.  „My B. Braun“ je portal koja vam omogućava da direktno komunicirate sa zaposlenima u kompaniji B. Braun.
 3.  Korisnicima se ne naplaćuju naknade za korišćenje. Kompanija B. Braun zadržava pravo da postavlja oglase, uključujući banere, na samom „My B. Braun“ portalu.

Pristup portalu „My B. Braun“ je dozvoljeno isključivo osobama od 18 godina ili starijim koja imaju status pravnog lica. Korišćenje onlajn usluga podleže autentikaciji pomoću korisničkog imena i lozinke koju lično unosite prilikom registracije.


3.1 Zaključenje ugovora

Ugovor za korišćenje portala „M B.Braun“ kao i aplikacije i informacije koje su tada u ponudi biće zaključeni prilikom vaše registracije na portal „My B. Braun“ i prilikom prihvatanja navedenih Uslova korišćenja i odredbi o zaštiti podataka o ličnosti.

3.2 Pravo otkazivanja

Imate pravo da otkažete ovaj ugovor u roku od četrnaest dana, bez navođenja razloga za otkazivanje..
Rok za otkazivanje ugovora je četrnaest dana od dana zaključenja ugovora.
Radi ostvarivanja prava na otkazivanje ugovora dužni ste da nas obavestite (molimo navedite odgovarajuću adresu) jasnom izjavom u pisanoj formi (npr. pismo poslato običnom poštom, faksom ili elektronskom poštom) o vašoj odluci da otkažete ugovor. Možete koristiti uzorak obrasca za otkazivanje ugovora koji je priložen ovde u ovu svrhu, što nije obavezno.

Da biste ispoštovali rok za otkazivanje ugovora, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o ostvarivanju prava na otkazivanje ugovora pre isteka roka za otkazivanje istog.


Posledice otkazivanja ugovora
Ukoliko otkažete ovaj ugovor, dužni smo da izvršimo povraćaj svih uplata primljenih od vas, uključujući i troškove isporuke (uz izuzetak dodatnih troškova koji proističu iz činjenice da ste izabrali drugi tip isporuke u odnosu na najekonomičniji standardni vid isporuke koji nudimo), bez nepotrebnog odlaganja i najkasnije u roku od četrnaest dana od datuma na koji smo primili vaše obaveštenje o otkazivanju ovog ugovora. U svrhu ovakvog povraćaja sredstva, koristićemo ista sredstva plaćanja koja ste vi koristiti u prvobitnoj transakciji, osim ukoliko vi niste izričito pristali drugačije; vi ni u kom slučaju nećete snositi nikakav teret dažbina koje proističu iz ove otplate.


Uzorak obrasca za otkazivanje ugovora:
(Ukoliko nameravate da otkažete ugovor, molimo da popunite ovaj obrazac i vratite nam ga.) 

 • Primalac [naziv, adresa i, ukoliko je primenljivo, broj faksa i elektronska pošta preduzetnika, unosi preduzetnik ovde]:
 • Ja/mi (*) ovim otkazujem(o) ugovor zaključen između mene/nas (*) u vezi sa kupovinom sledeće robe (*)/pružanjem sledećih usluga (*)
 • Naručeno dana (*)/prijem dana (*)
 • Naziv kupca
 • Adresa kupca
 • Potpis kupca ((s) (samo paraf na papiru)
 • Datum

(*) Molimo, obrisati ono što nije primenljivo.

3.3 Identifikacija, registracija i pristup portalu „My B. Braun“ 

Korišćenje usluga u ponudi zahteva prethodnu registraciju korisnika na portalu „My B.Braun“ i prihvatanje Uslova korišćenja, kao i dodeljivanje lične lozinke.
Korisnik je dužan da dodatno potvrdi da su podaci koje je naveo u svom korisničkom profilu, naročito ime i prezime, adresa, naziv kompanije i adrese elektronske pošte, istiniti i tačni. Korisnik je obavezan da prijavi svaku promenu svojih podataka bez odlaganja.
Pravo korišćenja usluga preko portala „My B.Braun“ se automatski okončava u slučaju povrede Uslova korišćenja ili u slučaju da kompanija B.Braun povuče pravo korišćenja prema svom diskrecionom pravu. Takvo povlačenje je moguće bez navođenja ikakvih razloga. 

3.4 Korišćenja podataka za pristup, pristup portalu „My B. Braun“ 

Podatke za pristup utvrđuje relevantni korisnik ekskluzivno za ličnu upotrebu. Korisniku je zabranjeno prosleđivanje podataka, naročito njegove/njene lozinke, trećim licima, uključujući članovima porodice ili kolegama. Korisnik je obavezan da čuva poverljivost podataka za pristup, naročito lozinke kao i da spreči neovlašćeno korišćenje portala „My B.Braun“ od strane trećih lica. Ukoliko korisnik sazna ili samo sumnja da postoji zloupotreba podataka za pristup, dužan (dužna) je da bez nepotrebnog odlaganja obavesti o tome kompaniju B.Braun. U slučaju zloupotrebe ili sumnje u zloupotrebu, kompanija B.Braun ima pravo da smesta blokira pristup portalu „My B.Braun“. Korisnik će snositi sve posledice korišćenja portala od strane trećih lica u onoj meri u kojoj je odgovaran za zloupotrebu podataka za pristup. Korisnik je naročito odgovoran za zloupotrebu ukoliko je on(a) omogućio neovlašćeno korišćenje podataka za pristup usled nemara. Odgovornost prestaje da važi kada korisnik obavesti kompaniju B.Braun u pisanoj formi (Za kontakt informacije, videti impresum) o neovlašćenom korišćenju portale i po promeni njegove/njene lozinke, ako je neophodno.

3.5 Prestanak važenja i opoziv autorizacije pristupa 

Kompanija B. Braun zadržava pravo da privremeno ili trajno blokira podatke za pristup korisnika u slučaju kršenja ovih Uslova korišćenja, naročito usled lažno navedenih pojedinosti u korisničkom profilu, neovlašćenog prosleđivanja podataka za pristup, naročito lozinke i/ili zloupotrebe portala „My B.Braun“, bez navođenja razloga i/ili da potpuno opozove prava pristupa korisniku s trenutnim dejstvom ili uz odgovarajući otkazni rok i da raskine ugovorni odnos u vanrednim slučajevima i bez dostavljanja obaveštenja.

3.6 Usluge, elektronska pošta 

3.6.1 Pristup informacijama
Nakon uspešne identifikacije i registracije, korisnik će dobiti pristup portalu „My B.Braun“, raznim informacijama, dokumentima i aplikacijama.

3.6.2 Elektronska pošta
Besplatno korišćenje elektronske pošte stoji na raspolaganju korisniku portala „My B.Braun“. Korisnik mora naznačiti adresu elektronske pošte koje koristi isključivo on(a) ili adresu elektronske pošte koje su mu (joj) dodeljene isključivo radi prijema ovih elektronskih poruka. Navođenje drugih adresa elektronske pošte, naročito onih koje pripadaju trećim licima, nije dozvoljeno.

Relevantna deaktivacija biće dostupna da bi se otkazale usluge elektronske pošte. U slučaju tehničkih ili drugih problema, tehnička podrška sa deaktivacijom je na raspolaganju korisnicima na adresi: mybbraun@bbraun.com.

4.1 Poverljivost podataka o pristupu 

Vaši podaci o pristupu su namenjeni isključivo za vašu ličnu upotrebu ponude i dužni ste da ih tretirate kao poverljive.

4.2 Svrha korišćenja 

Svrha korišćenja ili učešća u postavljenim forumima kao i dodatnih usluga je ograničeno na razmenu mišljenja i iskustava sa zaposlenima u kompaniji „B.Braun“ ili, u okviru pojedinačnih korisničkih grupa, sa drugim registrovanim korisnicima.

4.3 Postavljanje materijala od strane korisnika na mrežu 

Naročito u pogledu domašaja učešća u forumima ili zajedničkim projektnim sobama, kupci imaju mogućnost da učitaju sopstveni materijal (npr. fotografije, tekstove, itd.) na portal „My B.Braun“. Kupci su isključivo odgovorni za sadržaj ovih materijala. Ovim putem kupci potvrđuju da će obeštetiti kompaniju „B.Braun“ i njene zaposlene od svih i bilo kojih potraživanja trećih lica, naročito odštetnih zahteva za kršenje autorskih prava, registrovanih prava na dizajn, prava na zaštitne znakove i/ili lična prava u vezi sa ovim materijalima. Kupci dalje daju uveravanja da sadržaj ovih materijala nije nezakonit i naročito da ne krše bilo koje krivične zakone. Kompanija B. Braun zadržava pravo da prekine postavljanje vašeg materijala na mrežu ili da ukloni materijal koji je već stavljen na raspolaganje na mrežu ukoliko postoji sumnja u kršenje prava trećih lica ili kršenje zakonskih propisa, naročito krivičnih zakona i nema obavezu prema kupcima da proverava njihov materijal sa ciljem da utvrdi da li sadrže takve kršenja ili bilo koja druga.

Bez obzira na gorepomenute odredbe, kompanija B. Braun zadržava pravo da obriše vaše materijale nakon isteka razumnog roka koji u tu svrhu utvrdi kompanija B. Braun.

Dizajn portale „My B. Braun“ kao i tekstovi, slike, grafika, prikazi, zvukovi, animacije, video zapisi i baze podataka koji su sadržani na istoj zaštićeni su autorskim pravima koji podležu zakonima koji regulišu zaštitu prava intelektualne svojine. U meri u kojoj nije drugačije utvrđeno, kompanija B. Braun ima pravo na takva autorska prava.

Ponuda portala „My B. Braun“ se ne može tumačiti da odobrava, bilo izričito ili prećutno, bilo koja prava po osnovu licenciranja, uključujući, bez ograničenja, vlasništvo nad autorskim pravima, patentnim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim vlasničkim pravima kompanije B.Braun ili trećeg lica.

Korisnik snosi odgovornost da redovno štiti podatke i informacije koje su relevantne za njega ili nju od gubitka, štete i promena na tehničkom nivou koji je adekvatan za značaj takvih podataka.

Sve informacije predviđene shodno ili u vezi sa portalom „My B. Braun“ smatraće se vlasništvom kompanije B. Braun. Korisniku je zabranjeno da obelodanjuje takve podatke trećim licima bez prethodne pisane saglasnosti kompanije B. Braun.

Korisnik je dužan da čuva sve poverljive informacije koje primi od druge strane ili u vezi sa ovim Ugovorom u strogom poverenju. Ovo nije primenljivo na informacije koje postanu dostupne na drugi način ili u meri u kojoj je druga strana u pisanoj formi dozvolila obelodanjivanje takvih informacija. U svakom slučaju, ova klauzula o obavezi čuvanja poverljivosti informacija će nastaviti da važi i nakon raskida ovog Ugovora.

B. Braun čuva Uslove korišćenja i lične podatke navedene u korisničkom profilu u svrhu tehničke raspodele vašim kontakt partnerima u B.Braun grupi i u svrhu dostavljanja informacija ciljnoj grupi. Dodatne informacije u vezi sa rukovanjem podacima kupaca mogu se izvesti iz politike zaštite podataka o ličnosti.

B. Braun uvek ulaže napore da učini portal „My B. Braun“ raspoloživim bez prekida i da omogući prenose oslobođene grešaka. Ipak, kompanija ne može garantovati stepen raspoloživosti zbog uslova interneta. Pristup portalu od strane kupaca može povremeno biti prekinut ili ograničen zbog potrebe da se izvrše popravke, radi održavanja ili uvođenja novih mogućnosti ili usluga. Kompanija B. Braun uvek ulaže napore da ograniči učestalost i trajanje svakog pojedinačnog prekida ili ograničenja raspoloživosti portale.

Odgovornost kompanije B. Braun za sve štete koje proističu iz korišćenja portala „My B. Braun“ u skladu sa ovim ugovorom ili po osnovu bilo kojih pravnih osnova, naročito, s tim da je odgovornost za

 • tačnost, preciznost, potpunost ili aktuelnost sadržaja sajtova ili dokumenata objavljenih na portali „My B. Braun“
 • korišćenje podataka i dokumenata koji su stavljeni na raspolaganje na portali „My B.Braun“
 • nepostojanje virusa na celokupnom portalu

izuzeta.

Ova ograničenja odgovornosti će se naročito, ali ne ekskluzivno, primenjivati na direktnu, indirektnu, slučaju, posebnu ili posledičnu štetu, naročito na izgubljenu dobit ili korist, uključujući gubitak podataka ili druge poremećaje koji nastaju kao posledica korišćenja usluga u okviru portale „My B. Braun“, zbog privremenih ograničenja ili prekida u pristup portali „My B. Braun“.

Gorenavedena ograničenja odgovornosti neće se primenjivati u slučaju neprofesionalnog ponašanja ili grubog nemara, uključujući neprofesionalno ponašanje predstavnika ili zastupnika kompanije B. Braun ili u slučaju kršenja osnovnih ugovornih obaveza. U meri u kojoj je kompanija B. Braun optužena za kršenja osnovnih ugovornih obaveza, odgovornost za štetu je ograničena na predvidivu štetu koja se uobičajeno javlja. Odgovornost koja proističe iz skrivljene smrti, telesnih povreda ili narušavanja zdravlja i zakonska odgovornost koja proističe iz nemačkog Zakona o odgovornosti za proizvod ostaju nepromenjene.

Kompanija B. Braun zadržava pravo da vrši izmene i dopune Uslova korišćena u bilo kom trenutku i bez navođenja razloga. O izmenama i dopunama se obaveštavaju korisnici portala „My B. Braun“. Korisnik je obavezan da dâ saglasnost na izmene i dopune Uslova korišćenja. Ukoliko korisnik uloži prigovore na izmene i dopune, svaka strana ima pravo da raskine relevantan ugovor s trenutnim dejstvom. Zbog toga, prigovor korisnika mora imati tekstualni obrazac koji se dostavlja B. Braun grupi (na adresu: mybbraun@bbraun.com). Ukoliko korisnik nije uložio prigovor niti dao saglasnost na Uslove korišćenja u roku od 4 nedelje od saznanja za iste, kompanija B. Braun zadržava pravo da blokira pristup portalu „My B. Braun“.

Izmene i dopune Uslova korišćenja nisu moguće ako one ograničavaju sadržaj ili domašaj dobrovoljnih usluga kompanije B. Braun koje postoje prema relevantnom korisniku kada su na štetu korisnika i za uvođenje novih obaveza za korisnika koje nisu utvrđene u dotadašnjim Uslovima korišćenja. 

Izdavač

B. Braun Adria RSRB d.o.o.
GTC Green heart
Milutina Milankovica 11g
11 070 Novi Beograd

Phone: +381 11 40 60 610
Fax: +381 11 40 60 620
email:info.rs@bbraun.com

Upravni odbor
Prof. Dr. Heinz-Walter Große (predsednik)
Dr. Annette Beller
Anna-Maria Braun, LL.M.
Dr. Meinrad Lugan
Caroll H. Neubauer, LL.M.
Dr. Joachim Schulz
Markus Strotmann 

Predsednik Nadzornog odbora: Prof. Dr. Ludwig Georg Braun

Registrovano sedište kompanije: Melsungen 
Sud za registraciju: Fritzlar Okružni sud HRB 11 000

Registrovano sedište kompanije: Melsungen
Sud za registraciju: Fritzlar Okružni sud
HRB 11000

Poreski identifikacioni broj
DE 113055856

Kancelarija urednika
B. Braun Melsungen AG
Odeljenje ljudskih resursa
Korporativne komunikacije
Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungen

Tel:  +49 (0) 56 61 71-0
Faks:  +49 (0) 56 61 71-35 69
Email: info@bbraun.compress@bbraun.com

Mesnu nadležnost za sve sporove koji proističu iz korišćenja portale „My B. Braun“ imaće sudovi u Melsungenu, sedištu B. Braun grupe. Primenjivaće se isključivo zakoni Savezne republike Nemačke.

U slučaju da bilo koje klauzule, kovenanti ili odredbe ovog Ugovora postanu nevažeće ili neizvršive u celosti ili delimično iz ma kog razloga smatraće se zamenjene važećim i izvršivim klauzulama, kovenantima ili odredbama čiji je sadržaj najpribližniji sadržaju nevažećih ili neizvršivih odredbi, kovenanta ili odredbi i to neće uticati na važenje ovog Ugovora.

Ovaj dokument možete odštampati korišćenjem normalnih funkcija vašeg internet pretraživača (uglavnom korišćenjem funkcije: “file” > “print”).