Održivost u kompaniji B. Braun

Naše angažovanje u svojstvu korporativnog građanina

Održivost je važan vodeći princip korporativnih aktivnosti kompanije B. Braun. Uz ekonomsku odgovornost, kojoj stremimo sa dugoročnim rastom, za nas ovo takođe uključuje i ekološku i društvenu odgovornost, koju demonstriramo mnogobrojnim projektima.

Nama je važno da stvorimo održive vrednosti za naše zaposlene, društvo i okolinu. Kao "građanin društva" i kao porodična kompanija koja deluje globalno, B. Braun podržava regione, promoviše širenje i razmenu znanja i stvara perspektive - kako za ljude današnjice, tako i za buduće generacije.