Iz realnog života - za realni život

Pogled iza scene

Pitanja ko, gde i zašto u vezi s godišnjim izveštajem

Prošle godine je prvi put osoba bila u fokusu B. Braun godišnjeg izveštaja : Ole, porodični čovek iz Bavarske. Ove godine je to Xiaoqian, mlada žena iz Šangaja. Koji je koncept u osnovi ovoga? Autentičnost! "Ideja iza našeg godišnjeg izveštaja prati pojedinca kroz svakodnevni život. Dozvoljavamo im da govore o sećanjima, anegdotama i slikama iz svojih života - kako o momentima iz svakodnevnog života, tako i o važnim događajima i važnim ciljevima," kaže Dr Bernadette Tillmanns-Estorf, direktor korporativnih komunikacija i korporativnih ljudskih resursa.

Nema imaginarnih likova koji prolaze kroz njihovu životnu priču

Hrabar pristup, kada se ima u vidu da se godišnji izveštaj tradicionalno bavi pre svega činjenicama, brojevima i finansijskim rezultatima. B. Braun namerno izbegava takva ograničenja zato što: "Suština našeg korporativnog delovanja se uvek odnosi na ljude, njihove živote i njihovo zdravlje" kaže Holger Minning, šef korporativnog izdavaštva. Zato godišnji izveštaj ne oslikava nikakve imaginarne likove koji plutaju kroz njihove životne priče kao na sedmom nebu, već realne ličnosti koje doživljavaju uspone i padove, imaju gubitke i prevazilaze bolesti - sopstvene ili ljudi koji su im bliski.

Fokus je uvek na zdravlju i vrednosti života, ipak bez izbegavanja teme o bolesti. "Cilj je da se tačno shvati po čemu se B. Braun razlikuje i šta pod konkretnim uslovima znači zaštititi i poboljšati zdravlje ljudi i života" kaže Nina Skrzyszowski, menadžer projekta u korporativnom izdavaštvu.

Znali smo da Oleovom sledbeniku neće biti lako

Ali kako nalazite osobu koja je spremna da dozvoli tako lični i autentični uvid u njen život? "Bez sumnje, to mora biti neko ko je ne samo otvoren i pristupačan, već i samouveren u vezi svoje karijere i spreman da razgovara o tome" kaže Holger Minning.

Ole je izneo sve ove preduslove i postavio lestvicu veoma visoko zahvaljujući i svojoj srdačnoj i otvorenoj ličnosti. "Bilo nam je jasno da njegovom sledbeniku neće biti lako" kaže Minning. Kao rezultat celog koncepta koji će biti aktuelan najmanje tri godine, tim je takođe od početka znao da će godišnji izveštaj 2016. prikazati mladu ženu iz Šangaja. Ovo je naravno stvorilo neke logističke izazove: koordinacija je morala biti osigurana između Melsungena i Šangaja, kao i svih internih i eksternih učesnika u projektu - agenti, fotografi, video tim i ništa manje važne kolege iz marketinga i menadžmenta projekta, kao i naučna i pravna odeljenja. Sve ovo je moralo da se sinhronizuje u okviru gustog rasporeda koji nije ostavljao prostora sa odlaganja. Uostalom, o datumu konferencije za štampu godišnjeg finansijskog izveštaja - datum objavljivanja godišnjeg izveštaja - ne može se pregovarati.

Uvek na zadatku - uprkos hladnoći, vremenskim ograničenjima i dvostrukom prekovremenom radu

" Da budem iskrena, na početku projekta ja sam zamišljala da bi bilo lakše stvoriti protagonistu od početka, nego naći nekoga u ogromnom Šangaju čija će ličnost, ponašanje i sistem vrednosti u potpunosti da odgovaraju kompaniji B. Braun i ko bi izneo relevantnu temu" seća se Nina Skrzyszowski. A Holger Minning dodaje: "Nalaženje nekog kao što je Xiaoqian, ko želi da obezbedi uvid u svoj život na tako šarmantan i prirodan način se nije podrazumevalo i daleko je prevazišlo moja očekivanja. Baš kao što je to bio slučaj i prošle godine sa Oleom, bilo je fantastično raditi s njom. Uvek je bila vesela i na zadatku. Uprkos hladnoći, vremenskim ograničenjima i dvostrukom prekovremenom radu, za vreme fotografisanja i snimanja. Samouverena i profesionalna - i autentična osoba pored svega toga. Reper za protagonistu sledeće godine ostaje visoko" kaže Holger Minning.

Gde će on ili ona živeti ostaje striktno poverljivo, čak iako su pripreme već započete. Pored svega, tim živi pod sloganom: Posle godišnjeg izveštaja je pre godišnjeg izveštaja: Pored toga objavljivanje je i proslavljeno. Naime, sa dve osobe koji su bile veoma usko povezane s godišnjim izveštajem, i koje su došle u Melsungen specijalno zbog ove prilike. Jedna iz Bavarske, a druga iz Šangaja.

Timski rad: (s leva na desno) Holger Minning i Nina Skrzyszowski (korporativno izdavaštvo) sa protagonistima godišnjeg izveštaja Ole i Xiaoqian, zajedno sa njenim partnerom Bilom.