Priča o Nutritivna terapija

"Apetit za život"

Marek Lichota, pacijent iz Poljske koji živi sa sindromom kratkog creva, ponovo dobija kvalitetan život zahvaljujući parenteralnoj ishrani.

Zamislite da morate živeti bez Vašeg digestivnog trakta zbog Kronove bolesti. Istog trenutka se javlja bezbroj pitanja. Šta bi to značilo za Vaš život? Da li bi se promenio Vaš odnos prema hrani? Koliko to utiče na dnevnu rutinu i aktivnosti kao što su posao, porodica i prijatelji? Marek Lichota, pacijent iz Poljske koji živi sa sindromom kratkog creva, priča svoju priču o kućnoj parenteralnoj ishrani da bi objasnio kako je ponovo otkrio "apetit za život" i učinio da ove tri reči budu njegov životni moto.

Medicinska perspektiva zdravstvenog razvoja kod Mareka Lichote

Vanredni profesor dr Stanislaw Klek je bio nadležan za Mrežu humanitarne prakse HPN centar u Krakovu u poslednjih petnaest godina. Trenutno je 101 HPN pacijent pod njegovim nadzorom – jedan od njih je Marek. Kada su se upoznali 2005. god, Marek je bio u krevetu. Danas je on izvor inspiracije za direktora poljskog Udruženja za parenteralnu, enteralnu ishranu i metabolizam.