Priča o higijena ruku

Čestitamo WHO!

B. Braun slavi 10. godišnjicu WHO programa koji je postigao značajna poboljšanja higijene ruku u cilju smanjenja infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom (HAI).

Prema programu WHO infekcije povezane sa zdravstvenom zaštitom (HAI) pogađaju stotine miliona pacijenata širom sveta. "Ljudi umiru ili su u velikoj meri pogođeni bolestima kao što su Staphylococcus aureus (MRSA) otporan na meticilin i druge ozbiljne infekcije koje su dobili za vreme bolničke nege", kaže profesor Didier Pittet, direktor, Program kontrole infekcija, Univerzitetske bolnice u Ženevi i Medicinski fakultet i eksterni rukovodilac programa za prvi izazov globalne zaštite pacijenata programa WHO: Čista nega je bezbednija nega. "Higijenom ruku zdravstveni radnici mogu pomoći u prevenciji takvih bolesti i doprineti njihovom smanjenju na globalnom nivou."

Prof. Pittet komentariše WHO kampanju

Projekat "Čista nega je bezbednija nega" je predstavljen u oktobru 2005. godine i postoji 10 godina. Fokusira se na higijenu ruku zdravstvenih radnika u cilju redukcije infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom i njihovih posledica. Realizovani su mnogi pozitivni koraci. U intervjuu prof. Pittet komentariše rezultate kampanje.

Profesor Didier Pittet, Direktor, Program kontrole infekcija, Univerzitetske bolnice u Ženevi i Medicinski fakultet i eksterni rukovodilac programa, Prvi izazov globalne zaštite pacijenata programa WHO: Čista nega je bezbednija nega

Zašto je higijena ruku prava tema na koju se treba fokusirati u vezi s infekcijama povezanim sa zdravstvenom zaštitom (HAI)?

Prof. Pittet: Higijena ruku je prvi korak u prevenciji infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom i širenja antimikrobne rezistencije. Prihvaćenost ove prakse od strane osoblja je u mnogim bolnicama i zdravstvenim ustanovama širom sveta još uvek nedovoljna. Pridržavanje higijene ruku se dokazano značajno poboljšava kada lekari primenjuju multimodalnu promotivnu strategiju Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Strategija se sastoji od 5 važnih komponenti: obuka osoblja, monitoring i povratne informacije o učinku, podsetnici o radnom mestu, kultura institucionalne bezbednosti i promena sistema. Promena sistema se odnosi na sistematsku upotrebu alkoholnih sredstava za dezinfekciju ruku prema preciznim indikacijama ilustrovanim WHO modelom: "Mojih pet momenata higijene ruku". Ovih 5 komponenti WHO promotivne strategije se može kontrolisati redovno na institucionalnom nivou kroz upotrebu referentnog sistema bodovanja samoprocene WHO higijene ruku. Najbolje bolnice širom sveta su dobile priznanje Nagrada za izvrsnost u higijeni ruku.

Zamislite da je kampanja stopirana nakon nekoliko godina ili da uopšte nije ni pokrenuta. Koje rezultate danas ne bi imali?

Prof. Pittet: Uspešna promocija higijene ruku je povezana sa veoma značajnim smanjenjem stope infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom širom sveta, što je dovelo do smanjenja morbiditeta, mortaliteta i dodatnog korišćenja resursa u zdravstvenom sistemu. Procene nagoveštavaju da WHO kampanja 'Čista nega sigurnija nega' štedi između 5 i 8 miliona života zahvaljujući boljoj higijeni ruku u zdravstvenoj zaštiti svake godine. Jednostavno bismo propustili priliku da spasimo milione života svake godine!

Kampanja, između ostalih ciljeva, podiže svest o efikasnosti higijene ruku u vezi sa bezbednošću pacijenta. Posle 10 godina, šta još treba uraditi? Na šta treba da se fokusirao u narednih 10 godina?

Prof. Pittet: Uspeh je realnost u velikom broju bolnica i zdravstvenih ustanova širom sveta, ali ne svuda. Ambicija je da se dostigne svako područje nege pacijenta, gde god se nega pruža. Tako da nam još uvek predstoji dugačak put. Više od 20.000 bolnica u 179 zemalja je registrovano u Save Lives: Očistite Vaše ruke kampanja. Ako svaka bolnica u kampanji može da mobiliše još 3 da se pridruže, rapidno bismo se uvećali i poboljšali bezbednost pacijenta i još efikasnije spasavali živote. Postoji video video koji sumira neke od dostignuća u prvih 10 godina kapanje Čista nega je bezbednija nega, ulaz za kontrolu infekcije i bezbednost pacijenta. Nova jedinica za prevenciju i kontrolu infekcija u WHO organizaciji će biti obrazovana 2016. god. i biće savladano mnogo novih izazova koji će doći. Među njima, parametri povezani s uspehom, uvećanje broja i održivost intervencije mora biti shvaćeno i moraju biti predstavljena sredstva za održavanje sistema i promenu ponašanja.

WHO i B. Braun

B. Braun je deo Privatne organizacije za bezbednost pacijenta (POPS) Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Njihov cilj je da redukuju infekcije povezane sa zdravstvenom zaštitom poboljšavanjem higijene ruku, na osnovu opšteg cilja WHO programa "Čista nega je bezbednija nega". B. Braun je posvećen podizanju svesti širom sveta o važnosti higijene ruku.