Priča o Hemodijaliza

Manje zauzeti, s ljudskošću

Uvid u to kako Švajcarski centar za bubrežnu negu štedi vreme pomoću upravljanja podacima na zadovoljstvo pacijenata, zdravstvenih radnika i menadžmenta

Vreme je krucijalno u dijalizi. Ono je najvažnije za uspešnu terapiju i dobrobit pacijenta, za procese nege i efikasnu ekonomiju. Nažalost, vreme često znači konflikt interesa. Pacijenti čeznu za individualnom i ličnom negom gde će imati vremena da razgovaraju sa sestrama i lekarima. Zdravstveni radnici razumeju da oporavak zavisi od mnogo više stvari nego što je samo prava medicinska procedura. S druge strane vreme je deficitarno. A vreme je novac. Centri za bubrežnu negu - kao i sve druge zdravstvene institucije - moraju da balansiraju svoje troškove. Oni moraju da nauče da koriste vreme na efikasan i istovremeno human način. Centar bubrežne nege u Švajcarskoj se posvetio novom načinu u rešavanju ovog izazova. Oni daju uvid u način na koji balansiraju vreme kako bi zadovoljili svoje pacijente, zdravstvene radnike i menadžment centra. Pratite Cecile Tartron, medicinsku sestru u MV SANTE Centru za dijalizu u Ženevi, samo jedan dan i pogledajte kako joj smart tehnologije kao što je Nexadia omogućavaju da se fokusira na ono što je stvarno važno: medicinska nega s ljudskošću.