ŽIVOT PIŠE PRIČE

Pogledaj druge priče

  • Stvar srca

    Kako stentovi i balon kateteri utiču na kvalitet života

    Read More
  • "Apetit za život"

    Marek Lichota, pacijent iz Poljske koji živi sa sindromom kratkog creva, ponovo dobija kvalitetan život zahvaljujući parenteralnoj ishrani.

    Read More
Loading content...

An error occurred. Please try again.